Bestuur

In de algemene ledenvergadering worden de bestuursleden gekozen en voor een periode van 3 jaar benoemd.

Bestuursleden:

  • Voorzitter:                 Jan van Leeuwen
  • Penningmeester:     Erik Zonneveld
  • Secretaris:                 Gerard Janssen