Clubwedstrijden

Vrijdag de 13e verschieting

Op iedere vrijdag de 13de wordt een clubwedstrijd voor jeugd en volwassenen georganiseerd. Het doel is om in tweetallen zo vaak mogelijk het aantal van 13 punten op een blazoen te raken. Het tweetal met het hoogste aantal 13’s op hun naam heeft gewonnen en wacht eeuwige roem.

Paas- Sinterklaas- en kerstverschieting

Ieder jaar ludieke paas- sinterklaas- en kerstverschieting. Er wordt op alternatieve doelen geschoten waarbij achteraf met een dobbelsteen de waarde wordt bepaald. De winnaars ontvangen een welverdiend certificaat.

Onderlinge 3D clubwedstrijd

Een gezellige dag waarbij je in een kleine groep een parcours aflegt waarbij verschillende aspecten van de schietsport aanbod komen. De dag wordt afgesloten met een  barbecue.

Halloweenverschieting

Op deze avond organiseren we een onderlinge, ontspannen, wedstrijd waarbij niet de vaardigheid maar vooral het geluk bepaald wie de uiteindelijke winnaar wordt.

In tien ronden van drie pijlen, dus totaal schiet je 30 pijlen, schieten we op typische Halloweenfiguren.

Een geslaagde halloweenavond voor de jeugd en de volwassenen. De activiteitencommissie had de schietzaal in stijl aangekleed en op het doelpak waren uitdagende blazoenen opgehangen met heksen, schedels, spinnenwebben, grafzerken en bloedige handen. Voor schutters met knikkende knieën waren er halloweensnoepjes om de angstgevoelens weg te eten.

Door uitmuntende schietvaardigheid en een beetje geluk zijn de prijswinnaars bij de jeugd en volwassenen bekend geworden.