3D Wedstrijden

Een van de disciplines van handboogschieten is de 3D wedstrijd, een jachtsimulatie. In het bos of veld wordt op kunststof 3-dimensionale figuren geschoten. Er zijn strikte regels over de puntentelling en schietplaats.

Onze vereniging heeft een hoog kennisniveau van deze vorm van handboogschieten. Veel Lingeboogschutters beoefenen deze vorm van handboogschieten en schieten nationale en internationale wedstrijden.

De jacht met pijl en boog is in Nederland verboden. Ook het bezit van jachtpijlpunten, zogenaamde broadheads, is niet toegestaan en strafbaar.